Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Posted on

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC Apabila membeli atau memiliki kereta, salah satu perkara yang perlu difikirkan adalah perlindungan insurans kereta. Insurans kereta adalah penting untuk melindungi anda daripada kerugian kewangan dalam kejadian kemalangan atau kehilangan kereta anda. Bagaimanapun, kos insurans kereta boleh berbeza-beza bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk kapasiti enjin kereta atau “cc”. Dalam artikel ini, kami akan menyediakan anda senarai harga insurans kereta mengikut cc yang dapat membantu anda membuat pilihan yang bijak dalam memilih insurans kereta yang sesuai.

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC
Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Apa itu CC dan Mengapa Ia Penting? Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

CC atau “cubic centimeters” adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kapasiti enjin kereta. Kapasiti enjin ini menunjukkan jumlah ruang dalam enjin kereta yang digunakan untuk membakar campuran bahan api dan udara. Biasanya, semakin besar kapasiti enjin (cc), semakin kuat dan pantas kereta itu dapat bergerak. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Apabila menguruskan insurans kereta, syarikat insurans akan mengambil kira kapasiti enjin kereta anda. Ini kerana kereta dengan enjin yang lebih besar dan lebih kuat mungkin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi atau memerlukan kos pembaikan yang lebih tinggi jika terlibat dalam kemalangan. Oleh itu, kos insurans kereta biasanya meningkat seiring dengan peningkatan cc enjin kereta Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Insurans Kereta

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC, Apabila anda mencari insurans kereta, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi harga insurans yang anda perlu bayar. Adalah penting untuk memahami faktor-faktor ini agar anda dapat membuat pilihan yang bijak dalam memilih polisi insurans yang sesuai dengan keperluan anda. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga insurans kereta:

 1. Jenis Kereta: Jenis kereta yang anda miliki akan memberi impak terhadap harga insurans. Kereta dengan prestasi tinggi atau kereta mewah cenderung memerlukan kos pembaikan yang lebih tinggi jika terlibat dalam kemalangan. Oleh itu, insurans untuk kereta tersebut mungkin lebih mahal berbanding dengan kereta keluarga atau kereta kompak.
 2. Kapasiti Enjin (CC): Seperti yang disebutkan sebelum ini, kapasiti enjin kereta, yang diukur dalam cc, adalah faktor penting dalam menentukan harga insurans. Semakin besar kapasiti enjin kereta, semakin tinggi kos insurans kereta itu. Ini kerana kereta dengan enjin yang lebih besar dan lebih kuat cenderung mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi dan memerlukan kos pembaikan yang lebih tinggi.
 3. Rekod Pemandu: Rekod pemandu anda juga akan memberi impak kepada harga insurans. Jika anda mempunyai rekod pemandu yang baik tanpa sebarang kemalangan atau kesalahan trafik, anda mungkin layak untuk mendapatkan diskaun pada harga insurans anda. Sebaliknya, jika anda mempunyai rekod pemandu yang buruk dengan banyak kemalangan atau kesalahan trafik, harga insurans anda mungkin lebih tinggi.
 4. Tempat Tinggal: Tempat kediaman anda juga boleh mempengaruhi harga insurans kereta. Kawasan dengan kadar jenayah yang tinggi atau risiko kemalangan yang lebih tinggi cenderung mempunyai kos insurans yang lebih tinggi. Selain itu, faktor seperti sistem keselamatan dan kecurian kenderaan di kawasan tempat tinggal anda juga akan diberi perhatian oleh syarikat insurans.
 5. Umur Pemandu: Umur pemandu juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga insurans. Pemandu muda yang kurang berpengalaman cenderung mempunyai harga insurans yang lebih tinggi berbanding dengan pemandu yang lebih berpengalaman. Ini kerana pemandu muda dianggap sebagai kumpulan risiko yang lebih tinggi bagi syarikat insurans. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC
 6. Tujuan Penggunaan: Tujuan penggunaan kereta juga akan diperhatikan oleh syarikat insurans. Jika anda menggunakan kereta untuk tujuan perniagaan atau pengangkutan awam, harga insurans anda mungkin lebih tinggi berbanding dengan penggunaan kereta untuk tujuan peribadi.
 7. Pemilihan Insurans dan Perlindungan Tambahan: Jenis insurans dan perlindungan tambahan yang anda pilih juga akan mempengaruhi harga insurans kereta. Jika anda memilih insurans komprehensif yang menyediakan perlindungan yang luas, harga insurans akan lebih tinggi berbanding dengan insurans third-party atau insurans berbayar rendah yang menawarkan perlindungan terhad.

Sekiranya anda ingin mendapatkan harga insurans yang terbaik untuk kereta anda, adalah disyorkan agar anda mendapatkan petikan harga daripada beberapa syarikat insurans dan membandingkan manfaat dan harga yang ditawarkan. Pilihlah polisi insurans yang sesuai dengan keperluan anda dan sesuai dengan bajet anda.

Ingatlah bahawa setiap syarikat insurans mungkin mempunyai kaedah penilaian yang berbeza untuk menentukan harga insurans, jadi adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang komprehensif dan membuat perbandingan sebelum membuat keputusan akhir. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Dengan memahami faktor-faktor ini, anda dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih insurans kereta yang sesuai dengan keperluan anda dan bajet anda. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Berikut adalah senarai harga purata insurans kereta mengikut cc yang dapat membantu anda membuat anggaran kasar untuk kos insurans kereta anda:

 • 100cc – 200cc: RM400 – RM800 setahun
 • 201cc – 500cc: RM800 – RM1,200 setahun
 • 501cc – 1000cc: RM1,200 – RM2,000 setahun
 • 1001cc – 1500cc: RM2,000 – RM3,500 setahun
 • 1501cc – 2000cc: RM3,500 – RM6,000 setahun
 • 2001cc – 2500cc: RM6,000 – RM8,500 setahun
 • 2501cc – 3000cc: RM8,500 – RM12,000 setahun
 • 3001cc – 3500cc: RM12,000 – RM16,000 setahun
 • 3501cc – 4000cc: RM16,000 – RM20,000 setahun
 • 4001cc ke atas: Melebihi RM20,000 setahun

Sila ambil perhatian bahawa senarai harga ini hanya merupakan anggaran purata, dan harga sebenar boleh berbeza bergantung kepada beberapa faktor lain seperti jenis kereta, lokasi, rekod pemandu, dan insurans yang dipilih.

Faktor-faktor Tambahan dalam Menentukan Harga Insurans Kereta

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor tambahan yang juga mempengaruhi harga insurans kereta. Faktor-faktor ini perlu diambil kira apabila anda mencari insurans kereta yang sesuai Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC. Berikut adalah beberapa faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan:

 1. Kadar Jumlah Klaim: Jika anda pernah membuat tuntutan insurans sebelum ini, jumlah dan frekuensi klaim anda akan dipertimbangkan oleh syarikat insurans. Jika anda sering membuat tuntutan atau membuat tuntutan yang melibatkan jumlah yang tinggi, harga insurans anda mungkin lebih tinggi. Ini kerana syarikat insurans akan menganggap anda sebagai risiko yang lebih tinggi.
 2. Keadaan Kenderaan: Keadaan fizikal dan mekanikal kenderaan juga akan memberi impak kepada harga insurans. Kenderaan yang dalam keadaan baik dan mempunyai sistem keselamatan yang baik mungkin memenuhi syarat untuk diskaun insurans. Sebaliknya, jika kenderaan mempunyai kerosakan atau masalah yang mempengaruhi keselamatan, harga insurans mungkin lebih tinggi.
 3. Lokasi Pemegang Polisi: Lokasi di mana anda tinggal atau mengemudikan kereta juga mempengaruhi harga insurans. Kawasan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi atau risiko kemalangan yang tinggi akan membawa kepada kos insurans yang lebih tinggi. Selain itu, faktor seperti kesesakan lalu lintas atau keadaan jalan yang buruk juga akan diperhatikan oleh syarikat insurans.
 4. Deduktible: Deduktible adalah jumlah yang anda perlu bayar sendiri dalam kes kemalangan sebelum syarikat insurans membayar tuntutan. Biasanya, semakin tinggi deduktible yang anda pilih, semakin rendah harga insurans anda. Ini kerana anda bertanggungjawab untuk membayar sejumlah yang lebih tinggi jika berlaku kemalangan.
 5. Diskaun Insurans: Syarikat insurans biasanya menawarkan pelbagai jenis diskaun kepada pemegang polisi yang layak. Diskaun seperti diskaun pemandu berpengalaman, diskaun pemandu yang mempunyai rekod pemandu yang baik, atau diskaun untuk memasang alat keselamatan tambahan pada kenderaan boleh mengurangkan harga insurans anda. Pastikan anda bertanya kepada syarikat insurans mengenai diskaun yang boleh anda peroleh.
 6. Penjelasan Tambahan: Sekiranya terdapat faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi risiko atau harga insurans kereta anda, seperti penggunaan kenderaan komersial, pengangkutan barang berbahaya, atau penggunaan kenderaan untuk aktiviti hobi yang berisiko, harga insurans anda mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC Adalah penting untuk berbincang dengan wakil insurans untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga insurans kereta anda. Dengan memahami faktor-faktor ini, anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendapatkan harga insurans yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Ingatlah, harga insurans kereta adalah hasil daripada penilaian risiko oleh syarikat insurans dan dapat berbeza antara syarikat insurans. Selalu berunding dengan beberapa syarikat insurans dan membandingkan penawaran sebelum membuat keputusan.Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Soalan Lazim Berkaitan Harga Insurans Kereta

 1. Bagaimana untuk Mengira Harga Insurans Kereta?
  Harga insurans kereta dikira berdasarkan beberapa faktor seperti jenis kereta, kapasiti enjin, rekod pemandu, tempat tinggal, tujuan penggunaan, dan faktor lain yang telah disebutkan sebelum ini. Anda boleh mendapatkan petikan harga daripada syarikat insurans dengan memberikan maklumat yang diperlukan mengenai kereta dan profil pemandu anda. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC
 2. Adakah Harga Insurans Kereta Mengikut CC Sama di Semua Syarikat Insurans?
  Harga insurans kereta tidak sama di semua syarikat insurans. Setiap syarikat insurans mempunyai kaedah penilaian risiko yang berbeza dan faktor-faktor lain yang digunakan dalam menentukan harga insurans. Oleh itu, harga insurans kereta mengikut cc mungkin berbeza antara syarikat insurans.
 3. Adakah Harga Insurans Kereta Mengikut CC Tetap atau Berubah dari Masa ke Masa?
  Harga insurans kereta mengikut cc boleh berubah dari masa ke masa. Faktor-faktor seperti kadar kemalangan semasa, kos pembaikan kenderaan, dan penilaian risiko oleh syarikat insurans boleh menyebabkan perubahan dalam harga insurans dari masa ke masa.
 4. Adakah Umur Pemandu Mempengaruhi Harga Insurans Kereta?
  Ya, umur pemandu mempengaruhi harga insurans kereta. Pemandu muda yang kurang berpengalaman cenderung mempunyai harga insurans yang lebih tinggi berbanding dengan pemandu yang lebih berpengalaman. Ini disebabkan oleh faktor risiko yang dikaitkan dengan pemandu muda. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC
 5. Adakah Lokasi Penggunaan Kereta Mempengaruhi Harga Insurans Kereta?
  Ya, lokasi penggunaan kereta juga mempengaruhi harga insurans kereta. Kawasan dengan kadar jenayah yang tinggi atau risiko kemalangan yang lebih tinggi cenderung mempunyai harga insurans yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti kesesakan lalu lintas dan keadaan jalan juga akan diperhatikan oleh syarikat insurans.
 6. Bagaimana untuk Mendapatkan Diskaun NCD?
  NCD (No Claims Discount) boleh diperoleh jika anda tidak membuat sebarang tuntutan insurans dalam tempoh tertentu. Untuk mendapatkan diskaun NCD, anda perlu menyimpan rekod pemandu yang baik dan bebas daripada kemalangan. Setiap syarikat insurans mempunyai polisi diskaun NCD yang berbeza, jadi pastikan anda bertanya kepada syarikat insurans mengenai prosedur dan syarat-syarat diskaun NCD mereka.
 7. Adakah Terdapat Diskaun Khas untuk Pemandu Muda?
  Beberapa syarikat insurans menawarkan diskaun khas untuk pemandu muda yang memenuhi syarat tertentu, seperti pemandu muda yang memasang alat pengesan telematik atau menghadiri kursus pemanduan yang selamat. Walau bagaimanapun, tidak semua syarikat insurans menawarkan diskaun khas untuk pemandu muda. Anda perlu berunding dengan syarikat insurans untuk maklumat lanjut.
 8. Apakah Perlindungan Tambahan yang Disyorkan untuk Insuran Kereta?
  Selain insurans asas, terdapat perlindungan tambahan yang disyorkan untuk melindungi kereta anda. Contohnya, insurans kenderaan yang lengkap (comprehensive) boleh memberikan perlindungan yang luas termasuk insurans kebakaran, insurans pencurian, dan insurans badan. Anda juga boleh memilih perlindungan tambahan seperti insurans pelancongan atau insurans untuk aksesori kenderaan. Pastikan anda berbincang dengan wakil insurans mengenai perlindungan tambahan yang sesuai untuk keperluan anda.

Apabila membeli insurans kereta, penting untuk mempertimbangkan kapasiti enjin kereta anda. Kapasiti enjin, yang diukur dalam cc, adalah faktor penting yang mempengaruhi kos insurans kereta. Semakin besar cc enjin kereta, kemungkinan kos insurans akan meningkat. Oleh itu, jika anda memilih kereta dengan kapasiti enjin yang lebih besar, anda perlu menyediakan bajet yang lebih tinggi untuk insurans kereta. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Namun, harga insurans kereta juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti rekod pemandu, tempat tinggal, dan jenis insurans yang dipilih. Oleh itu, adalah disyorkan agar anda mendapatkan seberapa banyak maklumat yang mungkin dan mendapatkan petikan harga dari beberapa syarikat insurans sebelum membuat keputusan akhir. Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Sekian artikel mengenai senarai harga insurans kereta mengikut cc. Semoga artikel ini memberi anda panduan yang berguna dalam memahami anggaran kos insurans kereta anda. Jangan lupa untuk membuat perbandingan harga dan menilai pilihan insurans dengan teliti sebelum membuat keputusan terbaik untuk keperluan dan bajet anda.Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC

Read More: Senarai Harga Insurans Kereta : Panduan Membuat Pilihan Bijak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *